Yhdysvaltojen merien säilyttämisessä on suuria aukkoja Oregonin yliopiston analyysin mukaan

Yli 98% Yhdysvaltojen vesistä Tyynen valtameren keskiosan ulkopuolella eivät ole osa suojeltua aluetta ja suojelluista alueista suurin osa on suojeltuja vain hiukan tai minimaalisesti ihmisten aiheuttamilta vahingoilta Oregon State -yliopiston tutkimuksen mukaan.

Frontiers in Marine Science julkaisi tutkimuksen, jossa tutkittiin maan 50 suurinta suojeltua merialuetta. käytössä oli viime vuonna tuotettu alaa muuttanut ohjeistus, jonka parissa työskenteli samoja tutkijoita kuin tässä tutkimuksessa. 50 sijaintia kattavat 99,7% Yhdysvaltojen suojelluista merialueista.

Tutkimuksen tulos oli, että Yhdysvaltojen tulee luoda enemmän ja toimivampia suojelualueita sekä nopeammin.

”Nämä löydökset tuovat esiin välittömän tarpeen parantaa suojeltujen merialueiden laatua, määrää sekä representaatiota Yhdysvaltojen vesillä, josta olisi hyötyä ihmisille sekä meriyhteisöille,” sanoi Oregon State Universityn tutkija sekä tutkimuksen johtava kirjoittaja Jenna Sullivan-Stack.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *