Syvät Meret Lämpenevät Ilmaston Muuttuessa

Meret ovat sitoneet itseensä noin 90% ihmisten aiheuttamasta lämpenemisestä. Tutkimuksen mukaan trooppinen pohjois-Atlantti (25°N) pitää syvässä meressään 62% 1850-2018 välillä tapahtuneesta lämpenemisestä.

Exeterin ja Brestin yliopistojen tutkijoiden arvion mukaan syvämeri lämpenee entisestään 0.2°C seuraavien 50 vuoden aikana.

Merien lämpeneminen voi johtaa moniin asioihin, kuten merenpinnan nousemiseen, muuttuviin ekosysteemeihin, merivirtoihin ja kemiaan sekä hapen poistumiseen.

”Planeettamme lämmetessä on tärkeää ymmärtää, kuinka merien sitoma ylimääräinen lämpö jaetaan kaikkialle meriin pinnasta pohjaan saakka. On tärkeää huomioida syvät meret arvioitaessa maan energian epätasapainoa arvioitaessa,”

sanoi Exeterin yliopiston Marie-José Messias.

”Sen lisäksi että totesimme syvän meren pitävän sisällään suuren osan ylimäärä lämmöstä, tutkijamme pystyivät näyttämään, kuinka merivirrat jakavat lämpöä eri alueille.”

”Totesimme, että jakautuminen oli tärkein pohjoisen Atlantin lämpenemisen edistäjä.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *