Merijää Voi Ohjata Antarktisen Jäälaatan Vakautta Uuden Tutkimuksen Mukaan

Vaikka jäät ovat alkaneet sulaa nopeaa vauhtia monissa Etelämantereen osissa 1900-luvun loppupuolella, tutkijat ovat nyt todenneet, että Etelämantereen itäisten jäälaattojen tilanne on parantunut jatkuvasti kuluneiden 20 vuoden aikana.

Jäähyllyt – kelluva osa jäätä kiinni mannerjäälaatassa – toimii tärkeässä roolissa mannerjään kontrolloimattomaan irtoiluun kohti merta. 1900-luvulla nopea lämpeneminen itäisellä Etelämantereella johti katastrofisiin jäänmurtumiin vuosina 1995 ja 2002.

Näissä murtuivat jäähyllyt Larsen A ja B, mikä johti jään nopeampaan lähestymiseen kohti merta ja samalla kohti merenpinnan nousemista.

Tällä hetkellä ei olla varmoja, kuinka tarkalleen Etelämannerta ympäröivä jää tulee kehittymään ilmastonmuutoksen seurauksena ja kuinka se lopulta vaikuttaa merenpinnan nousuun. Osa malleista ennustaa, että eteläisen meren jäät häviävät kokonaan. Toisissa malleissa taas jään määrä lisääntyy.

Nyt kansainvälinen tutkijatiimi (Britanniasta Cambridgen ja Newcastlen yliopistot sekä Uudesta Seelannista Canterburyn yliopisto) on yhdistänyt historiallisia satelliittimittauksia meren ja ilmaston dataan.

Tuloksena on tähän mennessä yksityiskohtaisin malli siitä, kuinka jää muuttuu 1 400 kilometriä pitkällä itäisellä Etelämantereella.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *