Miten Rahapeliteollisuudesta on Tullut Kestävämpi Vuonna 2023?

Ilmastonmuutos ja kestävään kehitykseen liittyvät huolet ovat olleet tapetilla viime vuosina. Yritykset monilla eri toimialoilla ovat haasteen edessä, kun niiltä edellytetään toimia kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisten toimien lisäämiseksi.

Rahapeliteollisuus on merkittävä ala globaalisti, ja sen käytännöillä on merkitystä kestävän kehityksen edistämisessä. Myös rahapeliteollisuudessa, niin kivijalkakasinoilla kuin nettikasinoillakin, on ryhdytty ottamaan askeleita kohti ekologisempia ratkaisuja ja näyttämään esimerkkiä niin alan toimijoille kuin muillekin toimialoille. Mitä käytännön ratkaisuja alan yritykset ovat löytäneet edistääkseen kestävyyttä vuonna 2023?

ESG-periaatteiden soveltaminen

Yritysten kestävyydestä puhuttaessa mainitaan usein ESG. Se on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance, ja sillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä seikkoja, joista yhdessä puhutaan vastuullisuutena. Yritysten kohdalla vastuullisuus näkyy niiden liiketoiminnassa: miten niiden palvelut ja tuotteet tukevat kestävää kehitystä? Lisäksi vastuullisuus voi näkyä myös yrityksen riskienhallinnassa, eli miten se minimoi haittavaikutuksia omassa toiminnassaan.

Tuotteiden valmistus ja kulutus vaikuttavat merkittävästi ympäristöön, sillä yhdessä ne aiheuttavat muun muassa ilmastonmuutosta, saastuttavat, luovat jäteongelmia ja luonnonvarojen ehtymistä. Esimerkiksi vastuullisesti toimivat IT-alan yritykset pyrkivät lisäämään käyttämiensä laitteiden elinkaarta ja uudelleenkäyttöä.

Yhteiskuntavastuulla puolestaan viitataan yrityksen vaikutuksilla sen henkilökuntaan ja ympäröivään yhteiskuntaan. Yhteiskuntavastuun alle kuuluu niin työolot, työoikeudet ja monimuotoisuus. Esimerkiksi vastuullisesti toimiva teknologia-alan yritys on tietoinen sen komponenttien valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden tuotantotavoista ja mukana olevien ihmisten työoloista.

Hallintotapa tarkoittaa muun muassa yrityksen sisäisten käytäntöjen valvontaa, millä pyritään lisäämään yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä.

 

Nettikasinoiden ekologisuus

Nettikasinot ovat kasvattaneet suosiotaan ympäri maailman, ja nykyään yhä suurempi osa pelaajista valitsee netin pelisivustot fyysisten kasinoiden sijaan. Nettikasinoala on kehittynyt niin teknologian kuin sääntelyn osalta, ja nykyään ne kiinnittävät myös huomiota ympäristöasioihin.

Kestävästä kehityksestä kiinnostuneet pelaajat voivat etsiä nettikasinoiden joukosta sivustoja, jotka panostavat toiminnassaan ekologisuuteen ja kestävän kehityksen tukemiseen.

Aina kannattaa valita nettikasino, joka on lisensoitu luotettavan peliviranomaisen toimiluvalla, sillä se takaa pelaamisen turvallisuuden. Suomalaisille pelaajille suunnatut nettikasinot toimivat useimmiten Maltan tai Viron peliviranomaisen lisenssillä.

Huomionarvoinen seikka nettikasinoiden kestävyydessä on se, että nettikasinoilla voi pelata kotoa käsin, kun taas kivijalkakasinoille on matkustettava, mikä osaltaan lisää päästöjä ja polttoaineen kulutusta. Kivijalkakasinoita ei ole jokaisessa kaupungissa, jolloin matka voi olla tuntuvakin. Vaikka nettikasinoala ei ole merkittävä ympäristöhaittojen aiheuttaja, on sillä kuitenkin globaali vaikutus, sillä niidenkin toiminta voi kuluttaa energiaa ja vaatia resursseja.

Nettikasinoalalla kilpailu on kovaa, ja kasinot ovat tietoisia laajalle levinneistä ympäristöhuolista ja kestävästä kehityksestä. Muun muassa nämä tekijät ovat saaneet monet nettikasinot hakemaan sertifiointia “vihreän pelaamisen” tarjoamiseksi. Nettikasinot ovatkin ryhtyneet toimiin tehdäkseen toiminnastaan aiempaa kestävämpää. Nettikasinot ovat muun muassa alkaneet käyttämään uusiutuvia energianlähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, toimintojensa käyttövoimana, mikä omalta osaltaan vähentää niiden ympäristövaikutuksia.

Ne pyrkivät vähentämään ympäristöhaittoja myös ottamalla käyttöön entistä tehokkaampia ohjelmisto- ja laitteistojärjestelmiä sekä parantamalla näiden järjestelmien keskinäistä vuorovaikutusta.

Apuna käytetään tekoälyä. Nämä tehokkaammat laitteistot ja järjestelmät tekevät muun muassa paljon energiaa vievien live-kasinoiden toiminnasta kestävämpää.

Vaikka nettikasinoilla pelataan verkossa, vaatii nettikasinoiden hallinnoiminen toimistotiloja. Nettikasinoita hallinnoivat yritykset ovat ryhtyneet panostamaan ympäristöystävällisiin toimistokäytäntöihin, kuten kierrätykseen, energiatehokkaaseen valaistukseen ja kestävien materiaalien ja toimistotarvikkeiden käyttöön. Näillä käytännöillä pyritään vähentämään nettikasinoiden hiilijalanjälkeä.

Monet nettikasinot kertovat oman hiilijalanjälkensä minimoimisesta, millä pyritään luomaan tietynlaista imagoa. Ekologisuudella markkinointi vetoaa kestävästä kehityksestä ja ympäristöasioista kiinnostuneisiin pelaajiin. Toki on otettava huomioon, että ekologisuuden korostaminen kasinon toiminnassa voi joidenkin toimijoiden kohdalla olla etenkin markkinointikeino.

Jotkut nettikasinoalan toimijoista ovat ryhtyneet muihin toimiin alan ekologisuuden kasvattamiseksi. Muun muassa peli- ja ohjelmistokehittäjät Microgaming ja Pragmatic Play lahjoittavat varoja hyväntekeväisyyteen ja koulutukseen.

 

Kivijalkakasinot pyrkivät kestävämpiin ratkaisuihin

Perinteiset kivijalkakasinot kuluttavat paljon energiaa, sillä ne ovat verrattain suurikokoisia rakennuksia, jotka ovat avoinna jopa kellon ympäri. Kivijalkakasinoilla käytetään paljon erilaisia valaistusratkaisuja ja tietenkin pyöritetään lukuisia eri pelejä, mikä vaatii huomattavasti energiaa. Lisäksi monilla kasinoilla on ravintoloita ja baareja, jotka myös lisäävät energiankulutusta.

Monet kivijalkakasinot ovat kuitenkin ryhtyneet toimiin energiankulutuksen pienentämiseksi. Ne ovat muun muassa investoineet energiatehokkaaseen valaistukseen ja LVI-järjestelmiin. Jotkut kasinot ovat myös siirtyneet käyttämään uusiutuvia energianlähteitä, kuten aurinkoenergiaa.

Lisäksi monet fyysiset kasinot ovat ryhtyneet kiinnittämään huomiota jätehuoltoon. Ne ovat sitoutuneet kierrättämään ja kompostoimaan käyttämättä jääneet elintarvikkeet, hankkimaan tuotteita paikallisesti, poistamaan muovipillit ja muut kertakäyttöastiat käytöstä sekä toteuttamaan elintarvikkeiden pelastusohjelmia.

 

Yhteenveto: rahapeliteollisuus pyrkii vuosi vuodelta kestävimpiin käytäntöihin

Siinä missä tietyt maat ovat ekologisten innovaatioiden pioneereja, niin ovat myös tietyt alat ja yritykset. Rahapeliteollisuus on yksi globaalisti kasvavista aloista, etenkin rahapelaaminen netissä. Niin perinteiset kivijalkakasinot kuin nettikasinotkin pyrkivät ekologisimpiin ja kestävämpiin toimintatapoihin. Monet alalla toimivat yritykset pyrkivät soveltamaan ESG-periaatteita liiketoiminnassaan, ja konseptia hyödynnetään myös markkinoinnissa.

Vaikka kivijalkakasinot ovat ottaneet askeleita vähentääkseen energiankulutusta ja tehdäkseen liiketoiminnastaan ympäristöystävällisempää, on nettikasinoilla silti selkeä etu kivijalkakasinoihin nähden, joiden toiminta kuluttaa enemmän resursseja. Koska nettikasinot toimivat verkossa, eivät ne tarvitse resursseja valaistukseen, ilmastointiin, lämmitykseen ja viilennykseen sekä muihin rakennuksen ylläpitämisen vaadittaviin ratkaisuihin. Niillä ei myöskään synny jätettä, toisin kuin kivijalkakasinoilla, joissa on pelien lisäksi myös ravintola- ja viihdepalveluja.

 

Nettikasinoiden piilotetut ympäristövaikutukset johtuvat pääasiassa massiivisten palvelimien ja muiden energiaa kuluttavien tekniikoiden käytöstä.

Positiivista on kuitenkin se, että sen lisäksi, että kasinot hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä tekniikan käyttövoimana, ne investoivat erityisen tehokkaisiin ohjelmistoihin ja pilvipohjaiseen tekniikkaan – investointeihin, jotka auttavat vähentämään tallennustilaa ja käsittelyenergiaa ja siten vähentävät tarvittavaa energiamäärää. Monet nettikasinot pyrkivät myös ekologisiin ratkaisuihin toimistotiloissaan muun muassa käyttämällä energiatehokkaita valaistusratkaisuja ja kierrättämällä jätettä.

 

Myös nettikasinoilla pelaavat voivat kantaa oman kortensa kekoon. Energiaa voi säästää pelaamalla vastuullisesti, suosimalla ympäristöystävällisesti valmistettuja pelitarvikkeita ja -laitteita sekä valitsemalla laitteita, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän sähköä. Pelaajat voivat myös valita nettikasinoita, jotka panostavat kestävän kehityksen käytäntöihin ja sen tukemiseen alalla.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *