Mitä oikeastaan ovat ekologiset vaihtoehdot

Yleisesti voidaan sanoa, että sellainen tuote tai palvelu, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, on ekologinen vaihtoehto. Silloin vaihtoehtoista tuotetta tai palvelua verrataan perinteiseen vaihtoehtoon. Jos pyritään hankkimaan ekologisia vaihtoehtoja, niissä tärkeällä sijalla ovat tekijät, kuten resurssien säästäminen, ympäristöön aiheutuvan kuormituksen minimointi tai luonnonvarojen kestävä käyttö.

Kaikissa näissä on tärkeänä tekijänä kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja myös jätteiden ja saasteiden kaikenlainen minimointi. Tuotteet, joita voidaan kierrättää tai uudelleenkäyttää, ovat hyvä esimerkki ekologisista vaihtoehdoista. Ne säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita. Uudet kodinkoneet on rakennettu huomattavasti enemmän kestävän kehityksen periaatteella kuin vanhemmat koneet. Toisaalta, vanhojen koneiden elinikä voi olla pitkä, koska niiden laatu voi olla korkeampi. 

Millaiset tuotteet tai palvelut ovat ekologisia

Kierrätettävät tuotteet vähentävät kasvihuonepäästöjä, jätteitä ja saasteita. Uudelleen käytettävät tuotteet vähentävät resurssien käyttöä. Molemmat voivat käyttää luonnonvaroja mahdollisimman kestävällä tavalla. Siten ekologisuus voi tarkoittaa myös vastuullisesti hoidetuista metsistä olevien puiden käyttöä tuotteiden raaka-aineena. Ekologisuus on periaatteessa sama asia kuin ympäristöystävällisyys. Kodinkoneet voivat olla ekologisia, erilaiset biopohjaiset tuotteet voivat olla ekologisia. Lisäksi vaikkapa julkisilla liikennevälineillä kulkeminen tai pyöräily, autojen ja lentokoneiden sijaan, ovat ekologisia vaihtoehtoja.

Ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja melko lailla jokaiseen palveluun tai tuotteeseen on alkanut löytyä yhä lisääntyvässä määrin. Ne ovat usein yhtä edullisia tai jopa edullisempia kuin perinteiset vaihtoehdot tänä päivänä. Useimmat valmistajat varmistavat, että myytävien tuotteiden raaka-aineet on ekologisesti valmistettuja ja siten koko valmistusketju huomioi ympäristöystävällisyyden. Valitessaan kumppaneita, yritykset vaativat heiltä ekologisuutta. Ympäristötietoisuus ja siihen liittyvät vaatimukset ovat entistä tärkeämpiä. Monikaan yritys ei halua tulla tunnetuksi enää piittaamattomuudesta ympäristöasioita kohtaan, vaan ne haluavat suojella ympäristöä. 

Mitä ovat perinteiset vaihtoehdot

Kaikki palveluihin tai tuotteisiin liittyvät vaihtoehdot eivät suinkaa ole ekologisia vielä. Nämä vaihtoehdot ovat niin sanotusti perinteisiä vaihtoehtoja tai ei-ekologisia vaihtoehtoja. Perinteiset palvelut tai tuotteet voivat olla olleet käytössä hyvin pitkään ja niiden käytöstä on tullut vakiintunut tapa. Ne saattavat olla edullisempia tai helposti saatavia verrattuna ekologisiin vaihtoehtoihin.

Niiden nurja puoli on yleensä se, että ne aiheuttavat enemmän ympäristöhaittoja kuin ekologiset vaihtoehdot. Ei-ekologiset vaihtoehdot aiheuttavat yleensä enemmän ympäristöhaittoja kuin sekä perinteiset, että ekologiset vaihtoehdot. Jos on mahdollisuus valita näiden edellä kuvattujen vaihtoehtojen välillä omia ostopäätöksiä tehdessä, tilanne on aina paras yksilön kannalta. Jos päätös on aina tietoinen ympäristöasioiden suhteen, oman päätöksen kanssa on varmasti helpoin olla tasapainoinen. 

Ekologisiin vaihtoehtoihin sisältyy paljon tunteita

Ekologiset vaihtoehdot voivat omalta osaltaan auttaa vähentämään kasvihuonepäästöjä ja hidastamaan ilmastonmuutosta. Joidenkin tuotteiden aiheuttamat saasteet, voivat aiheuttaa terveysongelmia, kun taas ekologiset vaihtoehdot voivat auttaa parantamaan ilmanlaatua ja jopa veden laatua. Jätteiden määrä kasvaa maailmassa jatkuvasti, ja ekologiset vaihtoehdot voivat auttaa niiden vähentämisessä. Lisäksi luonnonvarojen ollessa rajalliset, voivat ekologiset vaihtoehdot auttaa käyttämään niitä kestävästi ja turvaamaan niiden olemassa olon myös tuleville sukupolville. 

Ekologiset vaihtoehdot ovat tärkeä osa myös kotitalouksien päätöksiä

Kotitaloudet käyttävät jatkuvasti erilaisia palveluita ja tuotteita. Ostopäätökset ja kulutuskäyttäytyminen määräävät sen, onko jokin kotitalous täysin piittaamaton ekologisista asioista ja ympäristöasioista, vai huomioivatko ne nämä asiat ostopäätösten yhteydessä. Kukaan ei pakota ottamaan huomioon ympäristöystävällisyyttä.

Tosin esimerkiksi suomalaiset nuoret, ovat laajalti omaksuneet monia ekologisia palveluita ja tuotteita tukevaa  kulutusta. Monet vaatteet ostetaan kirpputorilta ja ostetaan vähemmän ylipäänsä tavaroita. Aikaa käytetään enemmän todellisten hyvän olon lähteisiin, kuten starburst tyyppisten nettisivustojen ja pelien pelaamiseen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *