URI-tutkijoiden johtama tutkimus avaa meriemme mahdollisuuksia

Vuodesta 1934 lähtien Redfield-suhde – toistuvasti käytetty hiilestä typeksi ja fosforiksi (C:N:P) suhde 106:16:1 kasviplanktoneissa sekä väylissä, joita pitkin nämä elementit kulkevat kaikissa maapallon osissa – on ollut merentutkimuksen kulmakivi.

Vaikka eroja C:N:P-suhteissa ilmenee ja niitä on nähty meribiomeissa, tähän mennessä ei ole vielä löydetty tapaa ennustaa näitä vaihteluita tai niiden määriä. Nyt kuitenkin uusi tutkimus Rhode Islandin yliopiston professorilta saattaa auttaa täyttämään aukkokohtia, joihin tutkijat yhtenään törmäävät. 

Uusi URI:n meritieteiden apuprofessori Keisuke Inomura on kehittänyt makromolekulaarisen malli kasviplanktoneista, jolla saattaa olla vaikutusta ilmaston tutkimukseen. 

Kasviplanktonit ovat välttämättömyys osana akvaattisia ekosysteemejä, koska ne tarjoavat ruokaa kaikelle elämälle merissä. Lisäksi ne suorittavat fotosynteesiä ottamalla itseensä auringonvaloa, vettä sekä hiilidioksidia ja vapauttamalla happea sekä hiiltä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *