Kaivoksen valumavedestä harvinaisen mineraalin lähteeksi 

Uusi tutkimus tutkii prosessia, jossa kaivoksen valumavesien negatiivista vaikutusta ympäristöön vähennettiin ja samalla valumavesistä saatiin irti harvinaisia maametalleja eli mineraaleja, joista voidaan valmistaa laitteita teknologia-alalle.

“Harvinaiset maametallit, kuten Yttrium, ovat esimerkiksi välttämättömiä ainesosia elektroniikan, tietokoneiden ja muiden joka päivä käyttämiemme tuotteiden valmistuksessa,” sanoi tutkimuksen kirjoittamisessa mukana ollut Jeff Bielicki, joka toimii rakennustekniikan ja geodetiikan professorina Ohio Staten yliopistossa.  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *