Gibraltar Edellyttää Lisenssinsaajien Paikallista Läsnäoloa Uuden Uhkapelilain Mukaisesti

Gibraltar on julkaissut luonnoksen uudesta rahapelilaistaan, jossa esitetään viisi tavoitetta rahapelien sääntelylle maassa, mukaan lukien vaatimus operaattoreiden “riittävästä läsnäolosta” alueella.

Lakiesitystä koskeva sidosryhmien kuuleminen on nyt käynnissä, ja kaikki, joita asia koskee, voivat esittää mielipiteensä lakiehdotuksesta. Neuvottelujen jälkeen lakiesitys viedään eduskuntaan.

Laki asettaa viisi tavoitetta rahapelien sääntelylle Gibraltarilla. Näitä ovat “luottamuksen säilyttäminen uhkapelimarkkinoihin”, kuluttajien, erityisesti haavoittuvien ihmisten, suojelu, “reilun ja vastuullisen” rahapelitoiminnan edistäminen, rahapelien ja rikollisuuden välisten yhteyksien ehkäiseminen sekä Gibraltarin yleinen etu ja maine.

Regulus Partners, urheilu- ja vapaa-ajan aloille keskittynyt globaali strateginen neuvontayritys, totesi, että ensimmäinen tavoite ehdottaa kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa alaan sen sijaan, että viranomaiset voisivat

“lokeroida politiikat ja sääntelyvaatimukset yhdeksi tavoitteeksi miettimättä liian tarkasti, miten se voi vaikuttaa muihin.”

Lopullisen tavoitteen osalta Regulus totesi, että se osoitti, että Gibraltar aikoi ilmaista uskottavuutensa varteenotettavana markkina alueena uhkapeleille, sen sijaan että siirtyisi kohti “tummanharmaita” toimintoja.

Säännöt muuttavat myös lisensointia. Vaikka lisensointi- ja sääntelyelimet ovat jatkossakin erillisiä, se sisältää vaatimuksen, jonka mukaan lisenssinsaajilla on oltava “riittävä sisältö” Gibraltarilla. Tämän säännön sanamuoto valittiin, jotta lupaviranomaisena toimiva valtiovarainministeri voisi joustaa “laitteiden sijainnin ja muiden asioiden suhteen”.

Tähän vaatimukseen vaikuttavia tekijöitä ovat Gibraltarilla olevien laitteiden “luonne, laajuus, tarkoitus ja käyttö”, “luotettavien ja ylläpidettävien työpaikkojen määrä ja luonne” sekä maksettujen verotulojen määrä.

Lakiehdotuksessa asetetaan myös tietyt “kynnysehdot”, jotka kaikkien operaattoreiden on täytettävä saadakseen toimiluvan. Ne liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen, omistajien soveltuvuuteen, vastuulliseen pelaamiseen, rikosten ehkäisyyn ja toimistojen sijaintiin.

Gibraltanin hallitus sanoi:

”ydinkonseptit tässä ovat standardit ja soveltuvuus sekä riittävä asiallinen läsnäolo Gibraltarilla. Nämä ovat kriteerejä sekä luvan myöntämiselle että jatkuvasti lupaviranomaisen oma-aloitteiselle päätökselle harkita luvan peruuttamista tai muuttamista, hallitus sanoi.

Suuri osa rahapelikomissaarin valvontavaltuuksia koskevasta lakiehdotuksesta laadittiin vastaavaksi Gibraltarin rahoituspalvelulain kanssa, jotta voidaan luoda “yhteinen sääntelykehys sekä ammatillinen ymmärrys ja asiantuntemus säännellyistä taloudellisista toiminnoista, joilla on samanlainen lakisääteinen sääntely sekä tavoitteet”.

Laki johtuu maaliskuussa 2016 julkaistusta raportista, jossa tarkastellaan Gibraltarin lupa- ja sääntelyjärjestelmää. Lakiesitystä koskeva sidosryhmien kuuleminen on nyt käynnissä, ja kaikki, joita asia koskee, voivat esittää mielipiteensä lakiehdotuksesta. Se kestää elokuun 31. päivään, mutta Gibraltarin valtiovarainministeriön peliosasto sanoi, että se “kannustaisi materiaalin varhaista käsittelyä”. Kohta löydät siis online blackjack netissä Gibraltarilta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *